Athens

EFG Bank (Luxembourg) SA

Athens Branch
342 Kifisias Ave. & Ethnikis Antistaseos Str. - 154 51 N. Psychiko
Tel. +30 210 678 4600 / Fax +30 210 678 4700